Sözleşmenin Tarafları :

İş bu Sözleşme;

a) Harbiseo.com internet sitesi (bundan böyle sözleşme içerisinde “Harbiseo” olarak kısaltılacaktır) ile

b)  …………………..…(Ad-Soyad), ……………………(e-posta adresi), ………………..(telefon) harbiseo.com internet sitesine ve/veya mobil siteye giriş yapan, ücretli veya ücretsiz olarak siteyi kullanan internet kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde “Müşteri” olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir.

Harbiseo.com olarak belirtilen hususlar dahil aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı tüm sanal platformlar için geçerli kabul edilmiş olup, Müşteri bu hususu Harbiseo kullanıcısı olarak kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Koşulları ve Sözleşmenin Hükümleri

Tüm Müşteriler kullanım şartlarını ve sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

1. Harbiseo web sitesi profesyonel SEO hizmetleri ve güncel arama motoru optimizasyonu yayınları sunmaktadır. Harbiseo sitemiz tüm internet kullanıcılarının faydalanabileceği bir bilgi arşivi içermektedir.

2. Harbiseo sitemizde verilen bilgilerin rahatsızlığından doğacak tüm sorunlar kullanıcıyı ilgilendirir. Bu sitenin yönetimi ve hazırlanmasında rol alan hiç kimse bu konuda sorumlu tutulamaz.

3.  Müşteri, Harbiseo üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlemlerden, faaliyetlerden cezai, mali ve hukuki açıdan sorumludur. Müşteri, siteye giriş yapmak amacıyla kullandığı bilgileri bir başkasına devredemez ve hiç kimse ile paylaşamaz, satamaz, kiralayamaz. Kullanıcı bilgilerinin güvenliğinden Müşterinin kendisi sorumludur.

4. Site yönetimi, Müşterilerin IP bilgilerini ve diğer kayıt altına alınan bilgileri düzenli olarak kontrol etmektedir. Harbiseo, Müşterilere ait bilgilerin bir başka kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığını test etme hakkına sahiptir. Tüm Müşteriler, Harbiseo üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden sorumludur.

5. Site yönetimi, teknik aksaklıklardan dolayı Müşteriler tarafından sorumlu tutulamaz.

6. Harbiseo web sitesinden veya mobil internet sitesinden işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, abonelik işlemleri gerçekleştiren, Müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb…) Müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmesine yönelik çalışmalarda, sadece Harbiseo bünyesinde kullanılmakta ve Harbiseo tarafından işlenmektedir. Harbiseo, abonelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır. (Bakınız Gizlilik Politikamız )

7. Harbiseo web ve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. (Bakınız Çerez Politikamız )

8. İş bu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, Harbiseo aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Harbiseo, web sitesi ya da mobil site adreslerini ya da markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında Müşteri bilgilerini de yeni İnternet sitesi, mobil uygulama, mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

9. Kullanıcı, Harbiseo internet sitesinde mevcut Müşterilere özel panel hizmetlerinden faydalanırken kullanıcı sözleşmesindeki hükümlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm cezai yükümlülükler tamamen kullanıcıyı bağlayacaktır.

10. Kullanıcı, Harbiseo internet sitesini ve hizmetlerini ve hiçbir şekilde genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3. şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Site yönetimine küfür, hakaret ve sair davranışlarda bulunamaz.

11. Harbiseo internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Harbiseo ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Harbiseo’in kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında kullanıcının uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12. İşbu kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Harbiseo’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Harbiseo’nun kullanıcıya karşı kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

13. Kullanıcı hiçbir şekilde Harbiseo sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Harbiseo hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Harbiseo web sitesinin ve hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır.

14. Harbiseo internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm içerikler, resimler, görseller, metinler, dokümanlar ve sair her şey Harbiseo mülkiyetindedir. Bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

15. Harbiseo internet sitesinde yer alan içerikler, resimler, görseller, metinler, dokümanlar ve sair hiçbir şey hiçbir surette kullanıcı tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

16. Harbiseo, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya hakkını saklı tutar.

17. Harbiseo, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcı ve Müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.